jump to content

Taith Gerdded Hanes Menywod Abertawe

Dyddiad Digwyddiad: 1 Ionawr

 Taith Gerdded Hanes Menywod Abertawe

Croeso i’r Daith Gerdded hon a ddyfeisiwyd gan Grŵp Hanes Menywod Abertawe. Yn fynych mae cyfraniadau menywod i hanes yn guddiedig neu wedi’u hesgeuluso. Trwy gael eu cynnwys yn Nhŷ Agored Abertawe gall hanes menywod gyrraedd cynulleidfa ehangach.

Rydym wedi dewis rhai menywod sydd wedi dylanwadu ar y gymuned yn hanes Abertawe am dros 200 mlynedd, trwy greu taith gerdded trwy ganol y ddinas.

Mae rhai o’r menywod: Adelina Patti ac Amy Dillwyn, yn adnabyddus eisoes.

Roedd rhai, fel Fanny Imlay, yn hanu o deuluoedd enwog.

Mae dwy o’r menywod eisoes wedi’u cydnabod gan Ddinas a SirAbertawe trwy gyfrwng y cynllun Plac Glas: sef Emily Phipps ac Ann o Abertawe. Mae eraill yn haeddu cydnabyddiaeth ehangach oherwydd eu cyfraniadau.

Mae’r canlyniad yn gymysgedd eclectig o fenywod diddorol. Rydym yn aelodau o Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, sy’n hyrwyddo codi proffil menywod yn hanes Cymru.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y daith gerdded