jump to content

Canrif Gobaith

Roedd y prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o hanes menywod yng Nghymru’ yn llwyddiant mawr yn 2018-19, gyda 12 digwyddiad cyffrous o amgylch Cymru ac yn cofnodi hanes sefydlu Archif Menyod Cymru.

Dyma'r adroddiad terfynol - gobeithio y byddwch chi'n mwynhau ei ddarllen.

Canrif Gobaith Adroddiad Terfynol.pdf

Isod mae rhai clipiau ffilm o rai o ddigwyddiadau'r prosiect.

Sioe ar Daith, Llandudno, Ebrill 14eg

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Bu prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o hanes menywod yng Nghymru’ yn llwyddiant mawr yn 2018-19 gyda 12 digwyddiad cyffrous ledled Cymru a chofnodi hanes sefydlu Archif Menywod Cymru.

Dyma’r adroddiad terfynol – gobeithio y byddwch yn mwynhau ei ddarllen.

Prosiect Canrif Gobaith Adroddiad Gwerthusiad Terfynol

Isod ceir clipiau ffilm o rai o ddigwyddiadau'r prosiect.

 

 

 

 

Sioe ar Daith, Llandudno, Ebrill 14eg

'Canrif Gobaith,' Llanystumdwy, Mehefin 23ain

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Bu prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o hanes menywod yng Nghymru’ yn llwyddiant mawr yn 2018-19 gyda 12 digwyddiad cyffrous ledled Cymru a chofnodi hanes sefydlu Archif Menywod Cymru.

Dyma’r adroddiad terfynol – gobeithio y byddwch yn mwynhau ei ddarllen.

Prosiect Canrif Gobaith Adroddiad Gwerthusiad Terfynol

Isod ceir clipiau ffilm o rai o ddigwyddiadau'r prosiect.

 

 

 

 

Sioe ar Daith, Llandudno, Ebrill 14eg

'Canrif Gobaith,' Llanystumdwy, Mehefin 23ain

Taith Cerdded Treftadaeth Menywod, Aberystwyth, Gorffennaf 7fed

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Bu prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o hanes menywod yng Nghymru’ yn llwyddiant mawr yn 2018-19 gyda 12 digwyddiad cyffrous ledled Cymru a chofnodi hanes sefydlu Archif Menywod Cymru.

Dyma’r adroddiad terfynol – gobeithio y byddwch yn mwynhau ei ddarllen.

Prosiect Canrif Gobaith Adroddiad Gwerthusiad Terfynol

Isod ceir clipiau ffilm o rai o ddigwyddiadau'r prosiect.

 

 

 

 

Sioe ar Daith, Llandudno, Ebrill 14eg

'Canrif Gobaith,' Llanystumdwy, Mehefin 23ain

Taith Cerdded Treftadaeth Menywod, Aberystwyth, Gorffennaf 7fed

'Menywod Mewn Marmor,' Caerdydd, Awst 10fed

Cofio Taith Heddwch Menywod 1981, Awst 27ain